Història

L’AMOR DE DÉU ” VA ACAMPAR” AL TURÓ – BARCELONA

La immensa majoria dels habitants del Turó de la Peira , en acabar el primer quart del segle XX , van començar a fer el salt d’Andalusia , Galícia , Extremadura o les dues Castelles cap a Barcelona , i ja a Barcelona , cap a la zona on el ” Amor de Dios ” arribaria justament en finalitzar la primera meitat del segle XX.
Era el Turó de la Peira un petit ” bosc ” despoblat , cobert de vinyes , no hi havia carrers , no hi havia cases , tot estava agrest . De tant en tant , els llocs propers a les grans ciutats pateixen canvis que responen a fenòmens diversos.

Reprenent el fil de la història baixem a Vilapiscina per aixecar les primeres Botigues ” que seran la base del que avui és el Col•legi . La Congregació va venir a Barcelona un any després del Congrés Eucarístic celebrat el maig de 1952 , i es va instal•lar a la C / Vilapiscina . Aquesta casa no podia ser Col•legi perquè a la finca limítrofa estaven , des de feia 70 anys , les Dominiques de l’Anunciata .

El desig de tenir un col•legi a la ciutat de Barcelona va ser una constant i un objectiu de la Congregació Amor de Dios. Les Germanes , des de Vilapiscina , acompanyades de la senyora María Ojeda q.e.p.d. recorrien dia rere dia el que avui és Nou Barris.

Havia dit el Pare Usera:

Els serveis més eminents que puguin prestar-se a un poble , són els de l’educació.

Hi ha un home a qui les Germanes de l’Amor de Déu reconeixen la seva vàlua en la fundació d’aquest Col•legi del Turó : José María Ambrós , en aquests moments Vicerector del Seminari de Sant Pacià , qui va fer possible que les autoritats competents de l’Arquebisbat comprenguessin la necessitat d’atendre l’allau de gent que s’acostaven pel Nou Barris .

Així el dia 11 de març de 1955 el Vicari de Religioses acompanyat per dos Germanes comencen les gestions encaminades a donar resposta a les necessitats que en aquest lloc sorgien . ” L’esperit useriano urgia “.

L’1 de novembre 1955 arribaven les tres primeres Germanes per començar les classes al Turó , eren : Sor Àngels Prieto Moral , Sor Teresa Escámez Fernández , Sor Caritat Vela Martínez.
Van residir a la Comunitat de Vilapiscina.

Els inicis del Col•legi tenen com a referent la “era de les Botigues”, que s’estén des de 1955 a 1963. Les Germanes comencen les tasques educatives utilitzant els baixos d’alguns pisos llogats als carrers Teide, Canfranc, P ° de la Peira, Fabra i Puig.

Les dades d’arxiu ens ofereixen la següent informació:

[tabbed tabs=”Curs 1955 – 56|Curs 1962 – 63″]
[tab]

 • Nº de nens al començament: 7
 • Nº de nens al final: 41
 • Germanes: 3
 • Aules: 3

[/tab]
[tab]

 • Nº de nens al començament: 7
 • Nº de nens al final: 41
 • Germanes: 3
 • Aules: 3

[/tab]
[/tabbed]

Davant d’aquesta realitat, s’imposava l’adquisició d’un terreny per a construir el Col•legi. A les dificultats normals de la compra cal afegir la sorgida per l’Ajuntament, en ser “zona verda” el lloc buscat, a més d’altres obstacles, no menors.
El 20 de juny de 1961 es va signava l’Escriptura d’una parcel•la de 3.600 m2.

El 12 de maig de 1962 es va començar el primer pavelló del Col•legi i un any després, el 31 de maig de 1963, es va inaugurar. Des d’aquest moment va albergar 650 alumnes. Un dels actes més solemnes va ser la Primera Comunió de 25 nens i 58 nenes que van sortir del Col•legi “processionalment” cap a la Parròquia.

La ubicació del Col•legi pròxima a les Botigues, va fer més fàcil el trasllat del mobiliari al Col•legi, aquest es va fer d’una manera original: cada nen portava la seva cadira i baixava després a buscar la taula per pujar entre diversos nens. Moltes van ser les famílies que van ajudar a “moblar” el Col•legi.

Per aquells anys l’oferta de treball a Barcelona era fort, principalment en la construcció i en la SEAT. Des del punt de vista social, nombroses famílies van trobar la seva manera de vida i la solució als problemes d’habitatge, circumstància que va afavorir l’assentament de la població al Turó de la Peira.

La primera Comunitat Religiosa del Turó es va establir el curs 1963 – 1964 amb 18 Germanes que van anar arribant de diversos llocs.

La festa de la Nena Maria, patrona del Col•legi, de 1963 va ressonar per tot el Barri. Començava aquí la tradicional festa que serà un signe d’identitat en els nostres Col•legis.

L’anunci de l’Evangeli a través de la catequesi ha estat un compromís assumit per les Germanes. En el curs 1963-1964 van fer la primera comunió 100 nenes i nens, dins del pavelló que s’estava construint, i va resultar tan acollidor el local “improvisat” que el Rector va voler que es celebrés aquí el Sagrament de la Confirmació. Per primera vegada va venir el Sr Bisbe que va agrair a les Germanes la seva presència i treball a la diòcesi de Barcelona.

El curs 1964-1965 va comptar amb 873 alumnes entre Batxillerat, Comerç i Primària.

Cal recordar que l’any 1964 va ser el “Primer centenari de la Congregació”. En aquestes terres catalanes va tenir gran ressonància. Un grup de 6 Germanes i 20 nenes d’aquest Col•legi van assistir al curset missional que es va celebrar a Toro. En diversos moments celebratius es van trobar els Col•legis de Sant Adrià i el del Turó.

En el curs 1965-66 el nombre total d’alumnes va ser de 1003 i 27 Germanes en la Comunitat. El Col•legi va ser reconegut amb la categoria de Batxillerat Elemental . Era llavors Directora del Col•legi Sor Celina Álvarez Mesero .

El curs 1966-67 es va obrir amb una matrícula superior a l’anterior . Es van fer algunes millores al Col•legi : es va muntar el Laboratori de Ciències Naturals, es va comprar material per a la Biblioteca i es van instal•lar jocs al pati .

Per segona vegada els nens van participar en el Nadal de 1966 , en la Campanya de Càritas : ” Nens a Betlem” , oferint als nens pobres i als malalts un total de 1200 pots de conserva de totes les classes i mides . Costum que s’ha mantingut fins avui.

El 27 de abril de 1967 serà per al Col•legi del Turó un record inesborrable : La inauguració de la Capella, el Dr Modrego va consagrar l’altar . Van venir Germanes de molts llocs per assistir a l’acte . Així mateix va tenir lloc l’estrena del Saló d’Actes amb l’actuació de la Tuna del Col•legi.

Entre els col•legis que ens van visitar hi ha constància de : Carbayín i Pola de Siero , Residència Universitària d’Oviedo , Col•legi de Bullas , Col•legi Sagrat Cor de Jesús de Zamora.

En 1968-1969 van començar les classes de Batxillerat Superior . El professorat seglar anava entrant de forma gradual al Centre. Al gener de 1979, es va publicar l’Ordre per la qual s’assignava la classificació definitiva dels centres de Batxillerat Unificat i Polivalent al nostre centre.

Des del primer moment va ser considerat Col•legi Filial ( Isabel d’Aragó 2).

El curs 1969-70 va ser el primer que va haver-hi alumnes de tots els cursos de Batxillerat que es van examinar al Col•legi i van acudir a l’Institut per fer la “Revàlida ” de 4t i 6è .

La dècada dels 70 va mantenir el ritme de creixement de l’alumnat pel que fa a matrícula. Les proves i dificultats es van anar solucionant amb esperança i col•laboració per part de tots .

El 1978 es constitueix l’ASSOCIACIÓ DE PARES D’ALUMNES:

Entre tots, vam iniciar la construcció d’APA, fent les coses amb mentalitat de futur, donant-li uns fonaments amplis que possibilitessin, al màxim, el mutu coneixement i relació entre els pares i d’aquests amb el Col•legi. Com en tota obra humana, vam haver de superar moltes dificultats però, amb diàleg i comprensió, entre tots vam anar consolidant aquesta APA que avui és un pilar més d’aquest entranyable Col•legi i font d’incansables col•laboradors …

En l’estiu de 1980 es van fer reformes al Col•legi : entre altres la construcció d’una pista poliesportiva . Les activitats extraescolars exigien ” espais” i aquí han ocupat sempre moltes hores .

L’any 1984 -any jubilar de la Reconciliació – va repercutir en l’àmbit del Col•legi tractant de buscar una veritable reconciliació i harmonia en la vida quotidiana . L’ideari i el caràcter propi ens recorden un dels fins de l’educació: la formació integral de la persona..

L’educació en el nostre Centre- Escola “Amor de Dios” – pretén servir a l’home d’avui, ajudant-lo a superar-se, viure amb dignitat i transcendència cristiana. S’inicia l’etapa dels concerts educatius.

L’any 1988 celebrem el 25 aniversari del Col•legi. Amb aquest motiu es va realitzar una revista en la qual es recollien els moments més significatius d’aquests 25 anys d’història.

La síntesi d’aquests 25 anys d’història del Col•legi es podrien resumir en poques paraules per definir-nos com Escola Amor de Dios:

 • Ser més pel que fem, que pel que diem.
 • Per la nostra senzillesa i capacitat de servei.
 • Per la constància i fidelitat en el treball.
 • Per estar al Barri i per al Barri.
 • Perquè l’Amor de Déu omple els nostres cors i el lliurem gratuïtament als altres.

Testimonis molt rics tots. No podem ometre el dels pares, perquè és l’expressió constant i “creixent” en aquest Centre de participació en la Comunitat Educativa.

L’última dècada del segle XX serà per al Col•legi una veritable ” refundació”, mantenint ferms els fonaments. S’han fet noves les instal•lacions dels gimnasos, menjador, cuina, sala d’actes, aules d’informàtica i laboratoris.

En el curs 1991-92 va quedar regulat en el Centre tot el sistema educatiu incloent el COU . Va ser un veritable èxit per a l’Escola . Era la meta a la qual havíem aspirat els anys anteriors . Vam veure complerts els nostres desitjos:

“El Col•legi ara obre les seves portes als nens de tres anys i els acompanya fins a l’entrada a la Universitat”.

Tota la Comunitat Educativa celebrem aquest moment. En aquests últims anys s’ha fet un veritable esforç en la formació del professorat en tots els aspectes:

 • Formació en Identitat i Missió Compartida.
 • Formació pedagògica en valors , tutories , resolució de conflictes, actualització catequètica i curricular.
 • Formació per al desenvolupament de competències bàsiques i aplicació d’intel•ligències múltiples.
 • Planificació de cursos de noves tecnologies.
 • Formació per als Equips Directius.
 • Preparació en la integració del Professorat seglar en tasques de Pastoral, coordinació i direcció.

La formació integral per a l’alumnat està reforçada per l’oferta d’activitats extraescolars ( esportives, culturals i recreatives ) , religioses i complementàries. Les catequesi, grups ADEDI i escola de pares són altres propostes que l’escola ofereix a les famílies.

En aquesta última dècada el Barri comença a experimentar canvis que s’accentuen. D’una banda el pas dels anys i descens de natalitat ha convertit aquesta zona en gent d’edat “avançada”, d’altra banda la immigració-cada vegada més nombrosa-busca habitatge on pugui trobar més barata. Cal no oblidar l’origen del Barri del Turó i del Col•legi.

Malgrat totes les circumstàncies, el nostre alumnat s’ha mantingut i avui comptem en aquest curs 2001 -2002 amb un total de: 1150 alumnes pertanyents a 900 famílies, 12 religioses i 55 professors i professores.

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm 4036 – 23/12/2003) en la resolució ENS/3894/2003 de 4 de desembre s’autoritza la modificació d’obertura per a l’ampliació de locals i nous ensenyaments.

La composició del centre a partir del curs 2003-2004 serà la següent:

En aquesta nova composició del Centre destaca l’obertura de la Guarderia des del curs 2003-2004, com a resposta educativa a les necessitats socioeducatives de l’entorn: progressiva integració de la dona a la vida laboral; conciliació d’horaris familiars i extensió de l’educació a edats primerenques.

En aquesta trajectòria històrica es destaca també la celebració del Bicentenari del naixement del nostre fundador Pare Usera (1810-2010) .. Durant el curs 2009-2010 el Col•legi es va unir a les celebracions programades amb motiu d’aquest esdeveniment. El Col•legi va rebre multitud de felicitacions com a reconeixement a la seva tasca i pel seu compromís amb l’educació.

La sensibilitat social, la promoció de l’entorn, la solidaritat amb tots els homes està en l’arrel de tota obra Useriana, i l’Escola del Turó ha estat i és molt sensible a aquests principis, comptant amb alumnes de fins a 18 nacionalitats diferents.

Cada any La Comissió Missionera promou la campanya de solidaritat Amor de Dios “AQUÍ ENS NECESSITEN” amb un país del tercer món, on s’universalitza el valor de la solidaritat. És un repte al qual intentem donar resposta a través de diverses activitats : esmorzars missioners , sopar solidari , cursa solidària, campionat de ping -pong, tómbola de la sort, venda de llibres i roses … Activitats que culminen en la festivitat del 27 d’abril, aniversari de fundació dels col•legis Amor de Dios.

Actualment el nostre centre està canviant el paradigma educatiu, dirigeix i aplica competències claus per desenvolupar-se en la nova societat: l’aprenentatge cooperatiu i crític, la competència digital, la cultura de l’esforç i l’educació en valors.

La nostra escola, constituïda actualment per 1003 alumnes , 6 religioses i 68 professors, pretén donar resposta als reptes educatius en Missió Compartida, assumint Germanes i seglars competències i compromisos més enllà de l’acadèmic: la formació en intel•ligències múltiples que faciliten l’adaptació a l’entorn i el desenvolupament de la conducta amb normes i límits positius, l’entrenament en el pensament crític, l’estimulació de l’assertivitat, l’empatia, les habilitats socials … La nostra metodologia educativa s’encamina a aconseguir alumnes preparats, honestos, compromesos amb els seus ideals, treballadors, nadius digitals, trilingües i capaços de viure en la societat del segle XXI.

Des de 1963 el Col•legi Amor de Dios realitza el seu compromís amb l’educació, transmetent l’Amor de Déu de generació en generació, sostingut pel lema del seu fundador: “L’Amor de Déu fa savis i sants”.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies