Educació Secundària Obligatòria

Comprèn quatre cursos acadèmics concertats. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16, tot i que l’alumnat té dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.

Posem una atenció especial a la diversitat, per a això comptem amb grups de desdoblament, Programa de Diversificació Curricular, programa per a alumnes amb necessitats educatives especials, suports ordinaris a l’aula. El seu objectiu no és un altre que proporcionar a l’alumnat una resposta educativa adequada i de qualitat que li permeti aconseguir el major grau de desenvolupament personal i social, i aconseguir en la major mesura possible les competències bàsiques i objectius de l’etapa.

Continguts

Els quatre cursos s’organitzen en matèries diferenciades que es detallen en el següent quadre:

Tipus de matèria 1r ESO 2n ESO 3r ESO
Comuns Llengua Catalana i Literatura
Llengua Castellana i Literatura
Llengua estrangera (Anglès)
Matemàtiques
Ciències de la Naturalesa
Ciències Socials, geografia i història
Educació Física
Tecnologia
Música
Religió
Treball de Síntesi
Tutoria
Llengua Catalana i Literatura
Llengua Castellana i Literatura
Llengua estrangera (Anglès)
Matemàtiques
Ciències de la Naturalesa
Ciències Socials, geografia i història
Educació Física
Tecnologia
Educació Visual i Plàstica
Religió
Treball de Síntesi
Tutoria
Llengua Catalana i Literatura
Llengua Castellana i Literatura
Llengua estrangera (Anglès)
Matemàtiques
Ciències de la Naturalesa
Ciències Socials, geografia i història
Educació Física
Tecnologia
Educació Visual i Plàstica
Religió
Ciutadania
Treball de Síntesi
Tutoria
Optatives
(es cursa una cada quadrimestre)
Càlcul Numèric
Let’s speak english
Laboratori tecnologia
La guitarra
Ens divertim pensant
Comprensió lectora i fonètica
Comprensión por competencias y ortografía
Pràctiques de laboratori
Anem al taller
Estructura de la matèria
Petites investigacions
Informàtica aplicada a les matemàtiques
Cultura clàssica
Complementàries Taller d’Informàtica
Francès
Taller d’Informàtica
Francès
Taller d’Informàtica
Francès
Tipus de matèria 4t ESO
Comuns Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua estrangera (Anglès)
Matemàtiques
CC Socials, Geogràfia I Història
Ed. Física
Ed. Ético-Cívica
Religió
Projecte de Recerca
Tutoria
Complementàries Taller d’Informàtica
Taller de Lectura

Optativitat 4t ESO

Itinerai 1 Humanístic i artístic Itinerari 2 Tecnològic Itinerari 3 Científic
Llatí Teconlogia Biologia i Geologia
Informàtica A escollir entre:
-Física i química
-Informàtica
A escollir entre:
-Física i química
-Informàtica
A escollir entre:
-Visual i Plàstica
– Segona llengua estrangera (Francès)
A escollir entre:
-Visual i Plàstica
-Informàtica
A escollir entre:
-Visual i Plàstica
-Informàtica
– Segona llengua estrangera (Francès)

Treball de síntesi (1r, 2n i 3r ESO)

El treball de síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

Projecte de recerca (4t ESO)

En el quart curs els alumnes han de fer un projecte de recerca en equip que té la consideració de matèria optativa. Consisteix en un conjunt d’activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada alumne.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies